Kindercoach Bimla

Kindercoach

 

Kindercoach Bimla is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. 

Het coachtraject is maatwerk! Ieder kind, elke ouder en situatie is uniek en vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Wij werken niet gelijk met oplossingen uit het boekje maar kijken naar het kind zelf. Want zeg nou zelf, elk kind reageert toch anders op een bepaalde situatie?

'Ieder kind is uniek!'

Wij bieden begeleiding en ondersteuning van kinderen die tegen bepaalde problemen of situaties aanlopen en daarin hun weg niet zelf kunnen vinden, om welke reden dan ook. 
Door te spelen (afhankelijk van de leeftijd) en te praten ontdekken we hoe het kind opnieuw vrolijk door het leven kan gaan. 

Wij kijken naar de vaardigheden en kwaliteiten van je kind om zo te achterhalen hoe we deze ten volle kunnen benutten. 

Tijdens het coachen wordt uw kind gestimuleerd zelf zijn kwaliteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten in de dagelijkse praktijk.


Onze aanpak is praktisch en toekomstgericht en vanuit de eigen krachten van het kind. 

Dit omdat coachen een leerproces is op weg naar een doel.

Bij kindercoach Bimla staat de belevingswereld van het kind centraal.

Het thema, de uitdagingen en talenten die spelen bij zowel kind als ouders bepalen welke handvatten en inzichten er nodig zijn.